Personal Best Business Connectors

Onze USP, integrale samenwerking met onze partners.

Door deze gebundelde krachten, zijn wij de juiste adviseur voor kandidaten en gesprekspartners voor investeerders, ondernemers en CEO’s. Personal Best is er voor ondernemers in de breedste zin van het woord; met of zonder participatie. Van pionier ondernemers tot kandidaten die altijd een ondernemende rol hebben gehad. Het bureau voor en door ondernemers.

We hanteren een moderne filosofie en werkwijze. Een puntsgewijze opsomming hiervan:

  • We werken met kandidaten die komen uit of worden voorgesteld door onze ambassadeurs- en ondernemersnetwerken en hanteren dus het principe van “goede mensen kennen goede mensen” als basisfilosofie en -strategie. Hierdoor werken wij veelal met latent zoekenden in plaats van actief zoekenden. Onze ambassadeurs zijn senior professionals op management en C-level niveau;

  • We acteren als zaakwaarnemers voor de beste professionals in plaats van als een “CV-schuiver voor de massa”;

  • We hebben uitgebreide carrière counseling gesprekken met mensen om erachter te komen wie een kandidaat is (persoonlijkheid en karakter), wat de kandidaat kan (competenties en ervaring) en wat de kandidaat intrinsiek wil (ambities). We kijken dus verder dan het CV en helpen mensen met het formuleren van de criteria en blauwdruk voor hun volgende stap alvorens we voor hen gaan zoeken;

  • Indien van toepassing adviseren we voorafgaand of tijdens het proces over het al dan niet participeren door kandidaten;

  • Wij zijn Business Connectors en kunnen door onze netwerkorganisatie bedrijven en kandidaten ondersteunen op diverse vlakken:

  • Ondernemingen: exit strategie & waarde management, groei- en innovatie financiering, bedrijfsfinanciering, strategisch search & aan- en verkoopbegeleiding, management scan/recruitment;

  • Investeerders: PE search, recruitment, aan- en verkoopbegeleiding;

  • Kandidaten: recruitment, Profiel Match Analyse, career counselling en coaching.

Schrijf je in voor ons laatste nieuws